Uvek za korak ispred.

hemiks

AKCIJA!

PAKET HERBICIDA ZA SUZBIJANJE KOROVA U KUKURUZU "NA CRNO"

paket
sadržaj
za ha
cena paketa
cena po 1 ha
1

Inogenico 120g - 10 kom
S-metalhlor 1/1 - 5 L
(Agrogold, Pressto, Efica, Telus, Mont)

PORUČI ODMAH!

10
24,300
2,430

POGLEDAJ I... AKCIJA - Saracen Max / Elevore Super / Foxtrot

POGLEDAJ I... AKCIJA - PAKETI ZA PŠENICU