Uvek za korak ispred.

hemiks

AKCIJA!

PAKETNA PRODAJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU PŠENICE OD KOROVA, INSEKATA I BOLESTI

PREUZMI KOMPLETNU PONUDU U PDF FORMATU

PORUČI ODMAH!

paket
sadržaj
za ha
cena paketa
cena po 1 ha
1

Amistar Prime pack –2 kom
Laidir 1/1 – 1 L (lamda cihalotrin 100g/l)
Saracen Max 100g – 3 kom
Saracen Max 25g – 2 kom
(tribenuron metil 600g/kg + florasulam 200g/ha)

PORUČI ODMAH!

14
80,940
5,781
2
Buzz Ultra 1/1 – 1 kg (tebukonazol 750g/kg)
Exacta 1/1 – 2 L (azoksistrobin 250g/l)
Laidir 100ml – 5 kom (lamda cihalotrin 100g/l)
Saracen Max 25g – 5 kom
(tribenuron metil 600g/kg + florasulam 200g/ha)

PORUČI ODMAH!

5
18,041

3,608

3
Buzz Ultra 1/1 – 2 kg (tebukonazol 750g/kg)
Exacta 1/1 – 4 L (azoksistrobin 250g/l)
Laidir 1/1 – 1 L (lamda cihalotrin 100g/l)
Saracen Max 100g – 2 kom
Saracen Max 25g – 2 kom
(tribenuron metil 600g/kg + florasulam 200g/ha)

PORUČI ODMAH!

10
33,942
3.394
4
Riza 1/1 – 1 L (tebukonazol 250g/l)
Laidir 100ml – 1 kom (lamda cihalotrin 100g/l)
Saracen Max 25g – 2 kom
(tribenuron metil 600g/kg + florasulam 200g/ha)

PORUČI ODMAH!

2
5,950
2,975
5
Riza 1/1 – 2 L (tebukonazol 250g/l)
Laidir 100ml – 1 kom (lamda cihalotrin 100g/l)
Laidir 50ml – 1 kom
Saracen Max 25g – 2 kom
(tribenuron metil 600g/kg + florasulam 200g/ha)

PORUČI ODMAH!

2
9,534
4,767
6
Buzz Ultra 1/1 – 1 kg (tebukonazol 750g/kg)
Laidir 100ml – 3 kom (lamda cihalotrin 100g/l)
Saracen Max 100g – 1 kom
(tribenuron metil 600g/kg + florasulam 200g/ha)

PORUČI ODMAH!

4
11,434
2,859
7
Buzz Ultra 1/1 – 3 kg (tebukonazol 750g/kg)
Laidir 1/1 – 1 L (lamda cihalotrin 100g/l)
Sekator 1/1 - 1 L
Tena Plus 150ml – 2 kom
(Amidosulfuron 100 g/l + Jodosulfuron-metil 25g/l + Mefenpir- dietil 250 g/l)
Messi 10g – 12 kom (metsulfuron metil 600g/kg)

PORUČI ODMAH!

12
35,443
2,954
8
Amistar Prime pack – 2 kom
Laidir 1/1 – 1 L (lamda cihalotrin 100g/l)
Sekator 1/1 - 1 L
Tena Plus 150ml – 2 kom
(Amidosulfuron 100 g/l + Jodosulfuron-metil 25
g/l + Mefenpir- dietil 250 g/l)
Messi 10g – 13 kom (metsulfuron metil 600g/kg)

PORUČI ODMAH!

13
77,162
5,935

Informacije i prodaja u poljoprivrednim apotekama HEMIKS:
- Staro Selo 026/841-330 062/88-76-718
- Velika Plana 062/88-76-724
- Udovice 062/88-76-736
- Drugovac 062/88-76-723
- Vojvodina 062/88-76-716
* PONUDA VAŽI DO 31.03.2024. ILI DO ISTEKA ZALIHA

POGLEDAJ I... AKCIJA - KUKURUZ!

POGLEDAJ I... AKCIJA - Saracen Max / Elevore Super / Foxtrot