Uvek za korak ispred.

hemiks

AKCIJA!

PAKETNA PRODAJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU PŠENICE OD KOROVA, INSEKATA I BOLESTI

paket
sadržaj
za ha
cena paketa
cena po 1 ha
1

Saracen Max 0,1 - 10 kom
Laidir 1/1 - 3 L
Tebukonazol 1/1 - 40 L

40
116,603
2,915
2
Saracen Max 0,1 - 10 kom
Laidir 1/1 - 3 L
Tebukonazol 1/1 - 24 L
Elevore super 1/1 - 36 L
40
186,227

4,655
* suzbija
divlji ovas

3
Saracen Max 0,1 - 10 kom
Laidir 1/1 - 3 L
Tebukonazol 1/1 - 24 L
Azoksistrobin 1/1 - 16 L
40
135,739
3.393
4
Saracen Max 0,1 - 10 kom
Laidir 1/1 - 10 kom
Tebukonazol 1/1 - 24 L
Azoksistrobin 1/1 - 16 L
Elevore super 1/1 - 36 L
40
205,363
5,134
* suzbija
divlji ovas
5
Saracen Max 25g - 8 kom
Laidir 1/1 - 1 L
Oligosan 1/1 - 4 L
Azoksistrobin 1/1 - 4 L
Elevore super 1/1 - 4 L
8
43,126
5,391
* suzbija
divlji ovas
6
Saracen Max 25g - 1 kom
Laidir 0,1 - 3 kom
Tebukonazol - 4 L
4
12,476
3,119
7
Saracen Max 0,1 - 1 kom
Laidir 0,1 - 3 kom
Tebukonaol - 4 L
Elevore super - 4 L
4
19,736
4,934
* suzbija
divlji ovas
8
Saracen Max 0,1 - 1 kom
Laidir 0,1 -3 kom
Tebuonazol - 2 L
Azoksistrobin 1/1 - 2 L
4
14,384
3,596
9
Saracen Max 0,1 - 1 kom
Laidir 0,1 - 3 kom
Tebukonazol - 2 L
Azoksistrobin 1/1 - 2 L
Elevore super - 4 L
4
21,768
5,442
* suzbija
divlji ovas
10
Saracen Max 0,1 - 1 kom
Laidir 0,1 - 3 kom
Tebukonazol - 1 L
Azoksistobin 1/1 - 2 L
Foxtrot - 4 L
4
24,472

6,118
* suzbija
divlji ovas

11
Saracen Max 25g - 2 kom
Laidir 0,1 - 1 kom
Laidir 0.05 - 1 kom
Tebukonazol - 1 L
Azoksistrobin 1/1 - 1 L
Foxtrot - 2L
2
12,480
6,240
* suzbija
divlji ovas
12
Uniko - 2 L
Messi - 20g
Laidir 0,1 - 1 kom
Tebukonazol 1/1 - 2 L
Foxtrot - 2 L
2
11,732

5,866
* suzbija
divlji ovas

13
Uniko - 1 L
Messi - 10g
Laidir 0,1 - 1 kom
Tebukonazol 1/1 - 1 L
Foxtrot - 1 L
1
5,986
5,986
* suzbija
divlji ovas
14
Uniko - 1 L
Messi - 10g
Laidir 0,1 - 1 kom
Tebukonazol 1/1 - 1 L
Elevore super - 1 L
1
4,619

4,619
* suzbija
divlji ovas

15
Sekator 1/1 - 1 L
Brazda 30g - 5 kom
Laidir 1/1 - 1 L
Tebukonazol 1/1 - 10 L
Elevore super 1/1 - 9 L
10
43,960
4,396
* suzbija
divlji ovas

POGLEDAJ I... AKCIJA - KUKURUZ!