Hemiks - Poljoprivredne apoteke, preparati za poljoprivredu
NaslovnaSavetiProizvodi - robne markeO namaVideo prilozi sa TVApoteke - lokacijeKontakt
Srpski English

FYLAL  - FUNGICID

FYLAL 80 WG

 Aktivna materija  Aktivna materija fosetil-alimunijum 800 gr/kg
 Formulacija  Formulacija Vododisperzibilne granule (WG)
 Otrovnost  III grupa otrova
 Karenca  Karenca 35/42 dana za vin. lozu, 4 dana za krastavac
 Proizvođač
 Zastupnik
 Cheminova A/S, Lemvig, Španija
 CHA Agro g.o.o., Beograd


          

Sistemični fungicid sa protektivnim i  kurativnim delovanjem

Primena – koristi se u:

- zasadima vinove loze u cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače ( Plasmopara viticola ) u količini 2 kg / ha,
- usevu krastavca za suzbijanje proizrokovača plamenjače ( Pseudoperonospora cubensis ) u koncentraciji 0,25 - 0,37 %

Osobine i način delovanja:

  • Biljka je usvaja veoma brzo, u biljci se kreće ksilemom ( kao i drugi "sistemični" fungicidi ), ali i floemom, po čemu je specifičan i jedinstven u odnosu na sve druge fungicide,
  • ima višestruko delovanje na organizam patogena: inhibira kijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju,
  • osim direktnog delovanja, stimuliše i ubrzava prirodni odbrambeni mehanizam biljke, te ova brže i intezivnije reaguje kada dođe do napada patogene gljive. Istovremeno biljka postaje otpornija i na razne bakterioze i viroze.

                   

 

NASLOVNA | SAVETI | PROIZVODI | O NAMA | VIDEO | APOTEKE | KONTAKT
Copyright ©2011 SmileSoft.Net