Hemiks - Poljoprivredne apoteke, preparati za poljoprivredu
NaslovnaSavetiProizvodi - robne markeO namaVideo prilozi sa TVApoteke - lokacijeKontakt
Srpski English

 

JABUKA  
16.04.2016.

 Počelo piljenje crvene voćne grinje. Po precvetavanju upotrebiti RUFAST NOVA u dozi 1lit/ha ili VERTIGO 1,8EC u dozi 1lit/ha.


 

BRESKVA 
01.04.2016.

U precvetavanju - po opadanju latica, za suzbijanje tripsa upotrebiti RUFAST NOVA u dozi 1lit/ha.  RUFAST NOVA - nova i jedinstvena kombinacija abamektina i akrinatina. 


JABUKA 
30.04.2013.

 U periodu četvrtak - subota, u precvetalim zasadima jabuke obaviti zaštitu kombinacijom: SPHERE ( 0.2 l ) ili ALERT S ( 0.5 l ) + kaptan + WARRANT POWER ( 0.1 l ). Ako na listu ima grinja, uključiti ARMADU, a kaptan zameniti Penncozebom, Odeonom ili Polyramom.


JABUKA 
23.04.2013.

 U Vodnju, Lunjevcu i delovima Brestovika registrovani uslovi za laku infekciju venturije. Važi preporuka od 20.04.2013. Ako na listu ima 3-4 pokretne forme crvenog pauka, do pred samo otvaranje cvetova, ulkučiti ARMADU. Ne meša se sa sredstvima na bazi kaptana i sumpora.


JABUKA
20.04.2013.

 Pre otvaranja cvetova  - za venturiju, pepelnicu i aktuelne štetočine: SPHERE ( 0,2 l ) ili ALERT S ( 0,5 l ) + PENNCOZEB WG ( 2,5 kg ) + WARRANT POWER. 


JABUKA
12.04.2013.

 Pre kiše: Cuprofix MZ ( 4kg ) + Cosavet ili Kumulus ( 5 ) + insekticid. Ako se radi posle kiše: Alert S ( 0,5 l ) + Penncozeb WG ( 3 ) + insekticid.


JABUKIN CVETOJED
10.04.2013.

U regionu Đurinaca , u jabuci koja je u fazi mišje uši, registrovana visoka brojnost jabukinog cvetojeda. Prag štetnosti je 3 imaga po stablu. Prvo tretiranje pre faze zeleni buketići. Preporuka: Syren 480 EC 0,2 % + Warrant Power 0,01 %


JABUKA
09.04.2013.

Na lokalitetima praćenja u Lunjevcu, Vrbovcu i Brestoviku registrovani uslovi za laku infekciju gljivom Venturia inaequalis. Preporuka u apotekama HEMIKS i AGRO VISION.


KRUŠKA I BRESKVA
09.04.2012. 

KRUŠKA - Počelo piljenje larvi obične kruškine buve. Hitno izvesti zaštitu.
BRESKVA - Nastaviti zaštitu od tafrine i pravovremeno početi sa zaštitom od monilije cveta.


BRESKVA I NEKTARINA
04.03.2013.

 Veoma kritičan period - opasnost od infekcije tafrinom preti sve od početka opadanja cvetnih latica, te lisni pupoljci ne smeju biti nezaštićeni u tom periodu. PREPORUKA: ODEON 82,5 - WDG 2kg / ha i dr.


NEKTARINE I BRESKVE
18.02.2013.

Pucanjem pupoljaka ostvaruju se uslovi za infekciju tafrinom. Zaštitu obaviti bakarnim preparatima VITRA ili FUNGURAN OH ili CUPROFIX MZ WG (bakar + mankozeb).


AKCIJSKA PRODAJA
02.02.2013.

Do 9. februara, u apotekama HEMIKS  i AGRO VISION akcijska prodaja preparata za zaštitu voća. Pravi izbor preparata, izuzetno konkurentne cene


KOŠTIČAVO VOĆE
26.05.2012.

MERPAN + RIZA (za monilije ploda i pepelnicu nektarine). Za štetne insekte: METHOMEX (karenca 35 dana) ili ZOLONE LIQUIDE ili DESPOT (karenca 28 dana), a za kraću karencu kombinacija piretroida i neonikotinoida. Za višnjinu muvu dimetoat (karenca 21 dan).


VINOVA LOZA
26.05.2012.

 Protiv plamenjače: MIKAL FLASH ili FANTIC M ili RIDOMIL GOLD MZ ili kombinacija FOLPAN + FOSTONIK ili BEVIJET. Protiv pepelnice: PRESING ili RIZA + sumpor (voditi računa o temperaturi) ili CRYSTAL. Voditi računa o mešanju.


JABUKA
26.05.2012.

 Za 1 ha: BEVESCORE (0,3 l) + MERPAN 80 (2 kg) ili FOLPAN 80 (2 kg) + PYRINEX SUPER (1,25 l). Ukoliko je problem pepelnica, BEVESCORE zameniti preparatom ALERT S (0,5 l) ili SPHERE (0,2 l).


VINOVA LOZA
23.05.2012.

VINOVA LOZA, za pepelnicu: PRESING ili RIZA + sumpor ( voditi računa o temperaturi ) ili CRYSTAL. Za plamenjaču: MIKAL FLASH ili kombinacija FOLPAN + FOSTONIK ili BEVIJET. Voditi računa o mešanju.


JABUKA
17.05.2012.

JABUKA, veoma kritično od venturije. Što pre obaviti suzbijanje jednim od preparata na bazi difenokonazola + DELAN ili MERPAN. Ako su temperature ispod 12 celzijusa, dodati CIPRODEX.


JABUKA
11.05.2012.

Obaviti zaštitu pre najavljene kiše. Preporuka: SPHERE ili ALERT S ili neki od preparata na bazi difenokonazola + MERPAN + METHOMEX ili DESPOT ili PYRINEX SUPER. Za grinje ENVIDOR.


VINOVA LOZA
08.05.2012.

Počelo piljenje grožđanog moljca. U vinogradima u kojima je ova štetočina veliki problem, na početku piljenja koristiti AVAUNT 15 SC. Generalno, od početka pojave larvi koriste se acetamipirid i piretoidi. Za pepelnicu vinove loze: PRESING ili RIZA 250 EW  + sumpor ( voditi računa o temperaturi ) ili CRYSTAL 250 SC.


BRESKVA
08.05.2012.

Počelo piljenje dudove ( breskvine ) štitaste vaši. U zasadima sa ovom štetočinom pratiti situaciju. Po potrebi izvesti 2 tretiranja u razmaku od nekoliko dana, preporuka: Pyirnex Super ili Cothnion. Za bolesti : Presing +  mankozeb ili kaptan.


VINOVA LOZA
02.05.2012.

O zaštiti vinove loze u prvim fazama razvoja saznajte u rubrici SAVETI.


KOŠTIČAVO VOĆE
02.05.2012.

Nastaviti  suzbijanje vaši:  WIZZZAARD ili IMIDOR ili GATGO 20 OD. Za bolesti lista, za šljivu FOLPAN. Za klasterosporijum u ostalom koštičavom voću: MERPAN ili ODEON ili CIRAM. Breskva pred proređivanje, voditi računa o radnoj karenci.


JABUKA
02.05.2012.

Preporučujemo kombinaciju SPHERE + MERPAN + WIZZZAARD ili IMIDOR ili GATGO 20 OD. Ako na listu ima 3 - 4 pokretne forme crvenogf pauka, uključiti ARMADU, ali tada Merpan zameniti mankozebom.


VINOVA LOZA
24.04.2012.

Pravo je vreme za suzbijanje pepelnice, crne pegavosti i crne truleži. Preporuka: FOLPAN + sumpor. Sumpor ima delovanje i na grinje. U zasadima gde su grinje izrazit problem, upotrebiti ARMADU u količini 1 l/ha, odnosno koncentraciji 0,1 %.


JABUKA
24.04.2012.

Nastaviti sa zaštitom od venturije i pepelnice. Očekuju se simptomi venturije u zasadima u kojima do sada nije obavljana redovna zaštita. Na području Smedereva evidentiran let karpokapse, bresvinog smotavca, minera okruglih i belih mina, a grožđani moljac već polaže jaja.


JABUKA
17.04.2012.

Na području Smedereva ostvarene su 2 jake infekcije venturijom, 15/16. i 17. aprila. Sutra obaviti zaštitu. Preporuka je CIPRODEX ili CHORUS + HEMOKONAZOL ili gotova kombinacija CLARINET. U oba slučaja dodati kontaktni fungicid.


ŠLJIVA
14.04.2012.

U zasadima u cvetu nastaviti zaštitu od monilije. U precvetavanju - za šljivine ose upotrebiti dimetoat plus kontaktni fungicid za bolest lista. Upozoriti pčelare.


JABUKA
14.04.2012.

Ostvarena je infekcija venturijom. Zaštitu obaviti danas, preparatima CIPRODEX ili BOTRYSTOCK plus kontaktni. ko radi posle nedelje, preporuka je flusilazol (ALERT S) ili difenokonazol (HEMOKONAZOL ILI SCORE) plus kontaktni.


Posledice mraza
14.04.2012.

Mraz je naneo ogromne štete, koje do sada još niko nije sagledao u celini. I te zasade treba štiti ali izmenjenim i finansijski prihvatljivim programom. Hemiks će učiniti sve što zna i možeda se preživi ova katastrofa.


JABUKA
09.04.2012.

U vremenu subota veče do nedelje u podne, na području Smedereva i Grocke, ostvareni uslovi za infekciju venturijom


BRESKVA
07.04.2012.

Po Prof.Bogdanu Cvjetkoviću, osetljiva faza lista za infekciju tafrinom traje od početka opadanja latica - kruničnih listića cveta. JABUKA - Registrovan početak piljenja crvenog pauka. Zaštita u precvetavanju.


Breskva i nektarina
07.04.2012.

U precvetalim zasadima obaviti zaštitu od klasterosporijuma i tafrine. Preporuka: Odeon 82,5 WDG ili Ciram. Za tripsa: GATGO 200 OD ili IMIDOR, sa upozorenjem za pčelare.


Koštičavo voće u cvetu
07.04.2012.
 

Ostvareni uslovi za infekciju monilijom. Sve što nije zaštićeno, što pre zaštiti. Izbor preparata: Riza 250 EW, Cyprodex, Presing, Alert S,Octave, Mirage,Chorus, Signum.


JABUKA
07.04.2012.

Na području Smedereva i Grocke ostvareni uslovi za infekciju venturijom. Veoma kritičan period. Preporuka: Cyprodex ili Botrystock + Merpan.


Jabuka i koštičavo voće
04.04.2012.

4. april 2012.god. JABUKA se nalazi u osteljivoj fazi za venturiju, a KOŠTIČAVO VOĆE U CVETU na moniliju. Do sada nije bilo uslova za infekciju ni venturije ni monilije, jer nije bilo dužine vlaženja i potrebnih temperatura. Rizik nastaje sa najavljenim kišama. Važe preporuke od 31.marta.


Koštičavo voće
31.03.2012.

Do sada nije bilo uslova za infekciju monilijom ali to je moguće sa sledećim padavinama. Važi prethodna preporuka. Za pomoć voćkama u stresu zbog niskih temperatura, dodati 1 kg AMINOTOTALA  ( sa 43 % sadržaja 17 različitih slobodnih aminokiselina ) ili BASIC 2-3 l/ha.


JABUKA
31.03.2012.

Do sada nije bilo uslova za infekciju venturijom ali je to moguće sa sledećim padavinama. Preporuka: mankozeb + Ciprodex ili Botrystock. Za pepelnicu: Karathane Gold ili Nimrod. Za štetočine: Methomex ili Pyrinex Super ili Fenitrotion iliLebaycid. Pre primene proveriti mešanje preparata.


KRUŠKA
31.03.2012.

Registrovano je piljenje larvi kruškine buve, dok odrasla i dalje intezivno polaže jaja.U ugroženijim zasadima počela je i "medna rosa". Izuzetno je važno obaviti zaštitu pre početka cvetanja. Preporuka: EOS 3l + Rimon ili Harpun ili Insegar ili Match + mankozeb + imidaklopirid 100 g/ha a.s.


Koštičavo voće 
28.03.2012.

U zasadima u kojima je počelo cvetanje, a pre najavljenih kiša, obaviti zaštitu od monilije. Izbor preparata: Ciprodex, Riza 250 EW, Presing, Alert S, Octave, Mirage, Chorus, Signum.


Pyrinex Super
26.03.2012.

Kombinacija Pyrinexa i Talstara. Ima kontaktno, digestivno i inhalaciono delovanje. Uspešno suzbija i "najtvrđe" štetočine.


JABUKA
26.03.2012.

Skrećemo pažnju da cvetojed polaže jaja čim u buketu počne odvajanje cvetnih pupoljaka i to čini sve dok traja otvaranje cvetova. Zaštitu izvesti pre polaganja jaja. Jedini registrovani preparat je ZOLONE LIQUIDE, u dozi 2-2,5 l/ha. Mogu i  Pyrinex Super, Lebaycid, Fenitrotion.


JABUKA
26.03.2012.

U zasadima sa problemom pepelnice već se vide simptomi ove bolesti. Upozoravamo da je ovo veoma važan period - termin za suzbijanje pepelnice. Važi preporuka od 23.marta.


Šljiva, višnja, trešnja
23.03.2012.

Do faze pucanja pupoljaka, a i radi dezinfekcije rana rezidbe, obaviti zaštitu bakarnim preparatima. Od početka cvetanja puna pažnja suzbijanju prouzrokovača sušenja cveta i grančica (Monilinia laxa), a naročito ako krene i kišni period.


JABUKA
23.03.2012.

U zasadima gde je problem pepelnica, zaštitu ponoviti u fazi mišje uši do pred roze pupoljak.Preporuka: NIMROD 25 EC 1lit/ha, koji ima i određeno sistemično dejstvo ili KARATHANE GOLD 350 EC 0,6 lit/ha, koji deluje i na nižim temperaturama.


JABUKA
23.03.2012.

U periodu otvaranja pupolaka do faze mišjih ušiju: bakar + piretroid. Za pepelnicu dodati sumpor. U zasadima gde ima štitastih vaši, jaja zelenih i drugih vaši, jaja crvenog pauka - dodati ulje. Ako je već uključen sumpor, proveriti mešanje.


Edukacija korisnika usluga - proizvođača voća
29.02.2012.

U Smederevu i Beloj Crkvi prema najavljenom planu održana su predavanja koja je posetilo preko 100 učesnika - voćara iz Udovica i Bele Crkve. Predavači bili su stručnjaci iz kompanija HEMIKS, MAGAN, CHEMINOVA i TIMAC AGRA. Fotografije možete pogledati ovde.


Edukacija korisnika usluga - proizvođača voća
27.02.2012.

Sa uspehom održane radionice - predavanja u Boleču 23.februara - za proizvođače iz Ritopeka, Grocke i okoline i 24. februara 2012 u Drugovcu. Predavače iz kompanija HEMIKS-a, BASF-a , Timac Agra, Dipkom -a i MAGAN- čulo preko 230 proizvođača. Nova predavanja zakazana su za Smederevo- Udovice, Belu Crkvu i Grocku - Begaljicu. Fotografije  možete pogledati ovde.


Edukacija korisnika usluga - proizvođača voća
23.02.2012.

Održane su radionice - predavanja za voćare u Topoli, Smederevu i  Slankamenu. Predavanja je culo preko 170 ljudi  a učestvovali su stručnjaci iz kompanija HEMIKS Velika Plana, MAGAN Subotica, BASF Beograd i DIPKOM Novi Sad. Nova  predavanja u danima koji slede biće održana u  Ritopeku, Drugovacu, Smederevu i Beloj Crkvi. Fotografije  možete pogledati ovde.


SREĆNI PRAZNICI!!!      
31.12.2011. 

Poštovani,
Na učvršćivanju uzajamnog poverenja, činimo sve što znamo i možemo. Samo zajedno možemo da savladamo izazove koji nas očekuju. Vašoj porodici i Vama puno sreće i zdravlja i svaki poslovni uspeh.


JESENJE PLAVO PRSKANJE KOŠTIČAVOG VOĆA                        14.11.2011.

Nezamenljiva mera u zaštiti stabla, grana i grančica od prouzrokovača bolesti. Pravo je vreme za njeno izvođenje. Detaljnije ovde.


KREDITI SA SUBVENCIJOM                    
09.11.2011.

U toku je podnošenje zahteva za kratkoročni kredit  u Komercijalnoj banci  uz subvenciju kamate od strane MPTŠV za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i razvoj stočarstva.
Detaljnije o uslovima ovde.


JABUKA                                                
24.08.2011.

Karpokapsa i miner okruglih mina lete i dalje, stoga je potrebno nastaviti zaštitu preparatima: CORAGEN, LANNATE, LASER, FENITROTION. Obavezno voditi računa o karencama.


JABUKA                                                 
16.08.2011.

Intezivno lete leptiri jabukinog i breskvinog smotavca, pa je rizik crvljivosti plodova i dalje prisutan.,zato ove štetočine treba držati pod kontrolom sve do berbe. Intezivno lete i leptiri minera okruglih mina i prozirnih mina (kesasti). U mnogim zasadima i dalje su problem grinje.Vodeći računa o vremenu berbe, treba izvoditi zaštitu od skladišnih bolesti. Strogo poštovati propisane karence.
*OSTALO VOĆE: Posebnu pažnju posvetiti zaštiti u zasadima obranog voća (grinje)


JABUKA                                                
16.08.2011.

Intezivno lete leptiri jabukinog i breskvinog smotavca, pa je rizik crvljivosti plodova i dalje prisutan.,zato ove štetočine treba držati pod kontrolom sve do berbe. Intezivno lete i leptiri minera okruglih mina i prozirnih mina (kesasti). U mnogim zasadima i dalje su problem grinje.Vodeći računa o vremenu berbe, treba izvoditi zaštitu od skladišnih bolesti. Strogo poštovati propisane karence.
*OSTALO VOĆE: Posebnu pažnju posvetiti zaštiti u zasadima obranog voća (grinje)


  Dani breskve - Vodanj                 
10.08.2011.

U selu Vodanj, opština Smederevo, održani su 6. Dani breskve u organizaciji Grada Smederevo i MZ Vodanj. Proizvođači sela Vodanj svrstavaju se među najveće u proizvodnji breskve i nektarine (400 ha....8.000 tona). Svoje proizvode izložilo je ukupno 37 proizvođača koji su od strane firme HEMIKS nagrađeni poklon paketima. Fotografije možete pogledati ovde.


Jabuka - zaštita                                                              
05.08.2011.

U toku je piljenje i ubušivanje larvi Karpokapse.Ukoliko zaštita nije obavljena u poslednjih 10-12 dana, treba je obaviti ovih dana, uz upotrebu Gusathiona ili Imidana ili Lannate 90.


VINOVA LOZA - zaštita od crne truleži
12.07.2011.

Posle kiše za suzbijanje bolesti crne truleži preporučujemo:
HEMOKONAZOL 250 EC ili SCORE 250 EC + MERPAN, ili CABRIO TOP ili QUADRIS + MERPAN.
Može se tretirati i samo zona grozdova.


VINOVA LOZA - izveštaj sa terena
11.07.2011.

Na grozdovima vinove loze u poslednja dva - tri dana zabeležene su promene na grozdovima, pojedine bobice menjaju boju u braon, smežuravaju se a kasnije i suše.Ova promena zabeležena je u glavnom na jednoj strani vinograda.Posledica nije visoka temperatura, već bolest crna trulež koju izaziva gljivica Guignardia bidwelli. Zaštitu obaviti pre kiše preparatima na bazi bakra ili kaptana. >>dalje.


JABUKA - izveštaj sa terena
06.07.2011.

Na području 5 mernih stanica (Smederevo - Grocka) noćas su registrovani uslovi za infekciju venturije. U zasadima sa simptomima, ako nije obavio zaštitu pred kišu, zaštitu obaviti kombinacijom kontaktnih i sistemičnih preparata.


JABUKA - zaštita od venturije
04.07.2011.

U zasadima sa simptomima, pre kiše koristiti kontaktne preparate na bazi hlorotalonila (BRAVO 720 SC, ODEON 82,5 WDG,DAKOFLO). Ako se zaštita izvodi posle kiše, dodati neki od sistemičnih preparata (IMPACT 25 SC, OLYMP 10 EW,HEMOKONAZOL 250 EC, SPHERE).


Breskva i nektarina - zaštita        
04.07.2011.        

U izvođenju zaštite strogo voditi računa o karencama. 

  • Za smotavca i vaši : ŽUPADECI  ili LAMBDA + neonikotinoid.
  • Za bolesti lista i trulež plodova: PRESING + mankozeb.

ŠLJIVA - Rane sorte, zaštita kao i za breskvu. Kod sorti kasnije berbe, za smotavca GUSATHION:


JABUKA  - info sa terena        
04.07.2011.           

Leptir II generacije jabukinog smotavca leti intezivno i polaže jaja. Ko koristi regulatore rasta  (RIMON, HARPUN, MATCH) treba sada da obavi zaštitu, uz dodatak piretroida.CORAGEN - može sada ali i malo kasnije. Klasične insekticide ( GUSATHION,IMIDAN,LANNATE,FENITROTION) treba primeniti malo kasnije.


JABUKA - info sa terena        
30.06.2011.                 

Prošle noći ostvareni su uslovi za sekundarnu infekciju venturije.U zasadima sa simptomima ovog oboljenja, a gde nije obavljena zaštita u prethodnih 5-6 dana, odmah izvesti zaštitu.Kontaktnom preparatu (MERPAN,PREVENT ili DELAN) dodati jedan od sistemičnih - IMPACT 25 EC ili SPHERE ili OLYMP 10 EW ili HEMOKONAZOL 250-EC.


VINOVA LOZA - zaštita
18.06.2011.

Pre kiše obaviti zaštitu od plamenjače i pepelnice. Za suzbijanje botrritisa dodati BOTRYSTOCK.


JABUKA - zaštita
18.06.2011.

Prema podatcima Instituta za zaštitu bilja, početkom juna završeno je izbacivanje askospora venturije. Pre kise obaviti zaštitu kontaktnim preparatima ( MERPAN, PREVENT, BEVEDODIN, AGRODIN). Ako se radi posle kiše, u zasadima sa simptomima venturije na plodu i / ili listu nastaviti zaštitu kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida. Preporuka: IMPACT 25 SC (0,2 l/ha) ili SPHERE (0,2 l/ha) + MERPAN ili PREVENT. Za štetne insekte, kombinacija neonikotionida i piretroida.


JABUKA - info sa terena
13.06.2011.

Na svih 5 mernih stanica , 9. i 10. juna, ostvareni su uslovi za infekciju venturije. Preporuka: SPHERE (0,2 l/ha) + MERPAN 50 (3kg/ha) ili MERPAN 80 (2kg/ha) + PYRINEX SUPER 420 EC (1,25 l/ha). Novo: PYRINEX SUPER 420EC (hlorpirifos 400 g/l + bifentrin 20 /l).


JABUKA - info sa terena                           
03.06.2011.

U noci 2/3. jun na mernim stanicama Vrbovac, Vodanj, Lunjevac i Drugovac registrovani su uslovi za JAKU infekciju venturije,što se može reći i za ostala područja gde je padala kiša. Obilnija kiša je dovela do spiranja ranije primenjenih kontaktnih preparata.

 


VINOVA LOZA - zaštita           
03.06.2011.

Ostvareni su uslovi za sporulaciju plamenjače u okviru uljanih pega na listu. Kritično i za grozdiće. Zaštitu izvoditi u cvetanju. Prednost imaju kombinacije sistemičnih i kontaktnih preparata: Mikal Flash, Equation Pro, Ridomil Gold, Curzate M, Valis M, Acrobat MZ i drugi. 


 

 

 Nazad na početnu stranicu


 

NASLOVNA | SAVETI | PROIZVODI | O NAMA | VIDEO | APOTEKE | KONTAKT
Copyright ©2011 SmileSoft.Net